Kiraz kütüğünden tahtalık yarma işi esnasında.

Kiraz kütüğünden tahtalık yarma işi esnasında.