Yarılmış ceviz kütüğünden kalas biçme işlemlerinin ilk aşamaları...

Kütükten Kalasa ve tahta biçmeye işlemler…

Baltamızın ağzını temizliyoruz ve bileyliyoruz.

Baltamızın ağzını perdahladıktan sonra ilk balta çalışmasına geçiyoruz.

Balta çalıştırmanın son safhasına geçiyoruz.

Baltayla kabaca tesviye ettiğimiz yüzeyin ilk rendelenmesine geçiyoruz.

Ölçüye vurulabilir yüzeyi kazanmak için ikinci seviye rende çalıştırıyoruz.

Ve… ölçüye vurulabilir ve ölçü alınabilir yüzey elde ediyoruz.

Bir yüzeyini tesviye ettiğimiz kütükten kalas biçmeye geçiyoruz. Kaç cm’lik kalınlıkta biçeceğimize göre ölçüsünü alıyoruz.

Kalasımızı biçmek üzere eşeğe bağlıyoruz. Ve biçme başlangıcı için kesim yolunu açıyoruz.

Kalasımızı biçmeye başladık.

Biçme esnasında.

Tahtaların biçilmesi…

Tahtaları çatıldı ve rahle tamamlandı.

“Dereli Rahle”, Tahsin Yılmaz, Beykoz, Nisan 2019

Diğer resimleri “dereli rahle”nin sayfasında. http://gelenekselmarangoz.com/dereli-rahle/