Oluğun istenen derinliğine ve enine göre ayaranabilir testereli.