Kestane kütüğünün kabuğunun sıyırılmasından tahtaların biçilip rendelenmesi aşamasına kadar işlemler…

Peşpeşe 7 video. bir sonrakine geçmek için acele ederseniz eğer, izlemekte olduğunuz videonun kaydırma çubuğunu en sağa sürükleyip süresinin sonuna yaklaştırın. Sıradaki video oynatılacaktır.

Ve çatıldığında…