Hobbit evi kapısı.

Kapı 130 cm x 130 cm kare gövdeli bir tabladan 123 cm çaplı bir daire. Kapının kasası 7 cm etli 130 cm çaplı bir çember.

Bütünüyle lareks ağacından. Köşeleri kırlangıç geçmeli merteklerle çatılmış kare bir kasnağın iki yüzeyi 8,5 cm genişlikte ve 2 cm kalınlıkta latalarla kaplanarak yapılan kapı tablasından yukarıdaki daire çıkartılmış.

Yapım aşamaları aşağıdaki videolardadır: