Yerinden sökülmüş birkaç eşyanın onlarca yıllık ahşabından yaptığımız “ağır kapı”nın kalaslarının biçilmesi vesilesiyle çektiğimiz işbu videoda, çiftli hızar işletme dersi de kaydetmiş oluyoruz.