Her türlü montaja müsait yüklük.

Tahmil ve istif işlerinde kullanılan palet dedikleri eşyadan çıkma sedir, karaçam, kavak ağaçlarından mütevellit.

Tamamen el işi. Kapak kolunda kullanılan vidalardan başka hiç çivi kullanmaksızın çatıldı. Genişliği 87 cm, yüksekliği 32 cm, derinliği 50 cm. Dışı renkli vernikle sıvandı.