Oturulurken ayak altına sehpa yahut alçak iskemle.

Tamamen el işi. Tablası sedir, işlemeli kasası kayın, bacakları karaçam. Kenarları ve yüksekliği 26 cm’lik küp şeklinde.