Kasası, tamil takımı ve tertibi, şekli benzersiz bir ahşap oyuncak tüfek.

Uzuvları başka başka (çam, meşe, kurtbağrı, sedir) ağaçlardan ve tamamen el işi imalat. Kasası, tamil takımı ve tertibi, şekli benzersiz bir ahşap oyuncak tabanca (tüfeğe takallübü mümkün).

Yapım aşamalarının video kayıtları…

Şu noktadan sonra tabancadan tüfeğe, tüfekten tabancaya dönüştürülebilir uzuvlarındadır sıra. Atışa hazır.