Marangozun başat aletlerinden...

İroko ağacından, elişi. Açı ayar sapları kurtbağrı ağacından. 80 cm uzunluğunda. Gergi halatı kendirden.