Kızılağaç kerestesi rendelerken dikkat:

Suyuna rende atarsanız, budak benzer hareleri kopu kopuverir. Bu istenen bir şey değildir zira yüzeyde çukurlar açılır o kopmalar yüzünden. Binaenaleyh cumbadan cumbaya rende yolu çalışmalıdır.