Bir Beykoz Tırnaklısı daha...

Çınar ağacından yapıldı. Kabza 12 cm. Kapatmaya mani mandalı var, yanı tırnak kilitli.