Yapımının bir kısmı sahibine bırakılmış oyuncak..

Ladin, yalankoz, kestane, kayın ağaçları kullanıldı. 45 cm çap. Elişi.