Bistro dedikleri... Yani hergele masası.

Bistro dedikleri masa yani. Dinelirken yanımıza çektiğimiz küçük tablalı masa.

48 cm eninde, 52 cm boyunda, 80 cm yüksekliğinde. Tablası ve alt rafı kavak ağacından, diğer uzuvları karaçamdan yapıldı. Bacaklarının eğrisi ateşte tavlayarak çıkarıldı. Bezir yağıyla sıvandı.