Ağaç Nimettir Çiğnenmez. Ve hatta resmi bilimcilere muarezeten, biz diyoruz ki taş devirlerinden, maden devirlerinden ön önceye AHŞAP DEVRİ nasbedilmelidir.

Kızılçam ağacından… hem de yıllarca yağmura süzek güneşe gölge yatmış, kurumuş ıslanmış, ıslanmış kurumuş 65 cm çapında bir kızılçam tomruğundan yardık. Kazıma meğeli ve ağır iskarpela ile evye açıldı. Henüz işi bitmedi tabi. Bir karavan tefrişatının parçası olarak yerini alacak inşallah.

Buyrunuz:

Tezgahın eczalanmış hali
Ahşaptan Evyeli Tezgahın Eczalanması
Evyeli Tezgahın Teknesini Çıkarmak