Ahşaba gördürülecek çok iş var ve marangozun vazifesi de çok, hem ne çok.. hem ne çok.

Afete müdahalede başat meslek erbabı MARANGOZdur ve afete müdahalede başat malzeme AHŞAPtır. Yetkililerin vazifelendirmelerine daima amadeyiz.